Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва

«ЖУРНА́Л ДЕРМАТОВЕНЕРОЛО́ГІЇ ТА КОСМЕТОЛО́ГІЇ ІМ. М. О. ТОРСУ́ЄВА» Засн. 2000 Донец. мед. ун-том й Асоц. дерматовенерологів та косметологів Донец. обл. «Здоровий світ», якими і видається (спільно з МОЗ України й Укр. асоц. дерматовенерологів та косметологів). Виходить двічі на рік. Наклад 2 тис. прим. Матеріали публікує укр., рос. та англ. мовами. Серед розділів – «Обмін досвідом», «На допомогу практичному лікарю», «На допомогу косметологу», «Огляд літератури», «Проблеми медичної освіти», «З’їзди, конгреси, конференції». Гол. ред. – Р. Айзятулов (від 2000).

В. В. Юхименко

Стаття оновлена: 2009