Журнал математической физики, анализа, геометрии - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Журнал математической физики, анализа, геометрии

«ЖУРНА́Л МАТЕМАТИ́ЧЕСКОЙ ФИ́ЗИКИ, АНА́ЛИЗА, ГЕОМЕ́ТРИИ» Засн. 1994 Фіз.-тех. ін-том низьких т-р НАНУ (Харків) під назвою «Математическая физика, анализ, геометрия», від 2005 – сучасна назва. Виходить щокварталу, матеріали публікує англ., рос., укр. мовами. Наклад 100 прим. Осн. тематика: матем. проблеми сучас. фізики; комплекс. аналіз та його застосування; асимптот. задачі теорії диференціал. рівнянь; спектрал. теорія операторів та обернені задачі, їх застосування; геометрія в цілому і диференціал. геометрія, функціонал. аналіз, теорія зображень, ергодична теорія. Гол. ред. – Л. Пастур (від 2005).

К. М. Мацієвський

Стаття оновлена: 2009