Журнал органічної та фармацевтичної хімії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Журнал органічної та фармацевтичної хімії

«ЖУРНА́Л ОРГАНІ́ЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИ́ЧНОЇ ХІ́МІЇ» Засн. 1966 як зб. наук. пр. «Физиологически активные вещества». Від 2003 – сучасна назва. Співзасн.: Ін-т органіч. хімії НАНУ (Київ) та Нац. фармацевт. ун-т (Харків). Виходить щокварталу в Харкові. Мови видання: укр., рос. та англійська. Наклад 200 прим. Висвітлює проблеми синтезу та аналізу органіч. і елементоорганіч. сполук, синтезу аналогів природ. сполук та лікар. субстанцій, результати фіз.-хім. дослідж. у цих напрямах. Вміщує рец. на дослідж. вітчизн. та зарубіж. авторів. Гол. ред. – М. Лозинський.

Т. А. Костіна

Стаття оновлена: 2009