Журнал хроматографічного товариства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Журнал хроматографічного товариства

«ЖУРНА́Л ХРОМАТОГРАФІ́ЧНОГО ТОВАРИ́СТВА» – квартальник. Засн. у вересні 2000 в Києві Хроматогр. т-вом і TOB «Марка ЛТД». Співвидавці: Київ. ун-т, Ін-т геохімії навколиш. середовища НАНУ і Мін-ва України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту насел. від наслідків Чорноб. катастрофи, Центр розвитку експерим. методів дослідж. якості «Хроматос». Статті друкує укр., рос. та англ. мовами; наклад 300 прим. Публікує дослідж. про методи хроматографії, хім. аналіз, вивчення процесів і явищ хроматогр. методами, використання метрології та стандартизації в цих галузях; застосування хроматографії у хімії, біології, медицині, екології, охороні довкілля, санітар. хімії; а також матеріали, присвяч. контролю за якістю ліків, с.-г. і пром. продукції, опису обладнання для дослід. лаб. Рубрики: «Основні публікації», «Персоналії», «Хроніка», «Нормативні документи», «Обладнання». Гол. ред. – М. Герцюк (від 2000).

Г. В. Лисиченко

Стаття оновлена: 2009