Журналы Харьковскаго губернскаго земскаго собранія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Журналы Харьковскаго губернскаго земскаго собранія

«ЖУРНА́ЛЫ ХА́РЬКОВСКАГО ГУБЕ́РНСКАГО ЗЕ́МСКАГО СОБРА́НІЯ…» Виходили 1867–1917 рос. мовою окремими книжками. Перша кн. «Журналы и постановленія второго Харьковскаго губернскаго земскаго собранія, съ 1 по 21 декабря 1866 года». За час існування вид. мало назви: «Журналы очереднаго губернскаго земскаго собранія Харьковской губерніи, … съ приложеніями», «Журналы… очереднаго земскаго собранія Харьковской губерніи, съ приложеніями…», «Журналы чрезвычайнаго губернскаго земскаго собранія Харьковской губерніи, съ приложеніями…», «Журналы экстреннаго земскаго собранія экстренной сессіи, съ приложеніями…» тощо. У назві вказували дати зібрань, наявність додатків та «Свода постановленій» (від 1900). «Журналы…» поперед. засідання прочитували і затверджували на наступ. зібранні. Виходили 1–2 рази на рік; при проведенні надзвич. засідань додавали «Журналы…» цих засідань. Наклад не вказували, за винятком видань 1877 (150 прим.) та 1879, 1882 (300 прим.). Видавали з дозволу губернатора або віце-губернатора у друкарнях І. Ґінзбурґа (1867–68), К. Счасні (1870–79), І. Варшавчика (1880–82), «Юж. край» (1883), Харків. губерн. правління (1884–85), М. Гордона (1885–88), М. Зільберберґа (1882, 1889–99), К. Гагаріна (1900–11), С. Яковлєва (1912–17). За вид. 1905 відповідало упр. Казен. палати, у вид. за 1907–17 відсут. запис про дозвіл харків. губернатора на друкування, проте у деяких вид. цього періоду є дозвіл Харків. губерн. земської управи. Містили перелік питань, розглянутих на засіданнях, та виклад їх обговорень; у додатках – доповіді, зокрема ревіз. комісії, кошторис губерн. земських потреб на рік, заяви та списки присут. гласних. 1900–17 додано «Сводъ постановленій Харьковскаго губернскаго земскаго собранія…». Вийшло кілька додатків під назвою «Приложенія къ Журналам Харьковскаго губернскаго земскаго собранія… года» (у 1867 – «Прибавленія…») за 1870 та 1876, у яких надруковано доповіді, записки, заяви, звіти ревіз. комісії. Розповсюджували серед держ. та земських установ Харкова і губ., гласних губерн. земського зібрання, в окремих губерн. земствах Рос. імперії.

Н. І. Полянська

Стаття оновлена: 2009