Екологія і природокористування | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Екологія і природокористування


Екологія і природокористування

«ЕКОЛО́ГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВА́ННЯ» – збірник наукових праць. Засн. 1998 Ін-том проблем природокористування та екології НАНУ (Дніпропетровськ). Виходить раз на рік. Статті друкує укр., рос. та англ. мовами; наклад 250–300 прим. Висвітлює проблеми екології, рац. природокористування, сталого розвитку територій, ресурсоощад. технологій, техноген. безпеки. Рубрики: «Загальні питання екології, природокористування та сталого розвитку», «Природноресурсний потенціал територій та його раціональне використання», «Екологоорієнтовані та ресурсозберігаючі технології, поводження з відходами», «Моніторинг дозвілля, екологічна та техногенна безпека». Гол. ред. – А. Шапар (від 1998).

Статтю оновлено: 2009