Економіка АПК - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економіка АПК

«ЕКОНО́МІКА АПК» – міжнародний науково-виробничий журнал. Засн. 1994 у Києві Мін-вом аграр. політики України, Ін-том аграр. економіки УААН, Компанією «Брати Карич» (Югославія). Виходить щомісяця укр. мовою (резюме вміщує англ.), наклад 750 прим. Розповсюджується в Україні. Осн. тематика: висвітлення вітчизн. досвіду здійснення аграр. реформи, шляхи підвищення ефективності с.-г. вироб-ва, особливості формування нових організац.-правових структур на засадах приват. власності на землю і майно. Серед рубрик – «Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку», «Фінанси та фінансова інфраструктура», «Ціновий механізм та ціноутворення в АПК», «Система обліку в АПК», «Формування і розвиток аграрного ринку», «Соціально-економічна перебудова села», «Економіка агропромислового виробництва зарубіжних країн: досвід, проблеми». Гол. ред. – П. Саблук (від 1994).

Т. П. Павлоцька

Стаття оновлена: 2009