Економіка будівництва і міського господарства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економіка будівництва і міського господарства

«ЕКОНО́МІКА БУДІВНИ́ЦТВА І МІСЬКО́ГО ГОСПОДА́РСТВА» – наукове періодичне видання. Засн. 2005 Донбас. академією буд-ва і арх-ри (м. Макіївка Донец. обл.). Виходить 4 рази на рік. Мови видання: укр., рос. та англійська. Наклад 40 прим. Висвітлює екон. проблематику буд-ва та міського госп-ва, нові досягнення в цих галузях, провадить моніторинг екон. і фінанс. бази їхнього розвитку. Гол. ред. – Є. Горохов.

К. В. Богун

Стаття оновлена: 2009