Економіка і прогнозування - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економіка і прогнозування

«ЕКОНО́МІКА І ПРОГНОЗУВА́ННЯ» – науковий журнал. Засн. 2000 у Києві Ін-том екон. прогнозування (нині економіки та прогнозування) НАНУ. Виходить 4 рази на рік укр. мовою, наклад 500 прим. Друкує матеріали, що висвітлюють перспективи розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соц.-ринк. перетворень та функціонування нової екон. моделі; актуал. питання поєднання економіки та політики, творчі дискусії з проблем сусп. трансформацій, події наук. життя; подає огляди кон’юнктури ринків тощо. Серед постій. рубрик – «Економічна теорія», «Економіка і становлення нової системи господарювання», «Економіко-математичні методи і моделі прогнозування». Гол. ред. – В. Геєць (від 2000).

В. К. Хаустов

Статтю оновлено: 2009