Економіка ресурсна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економіка ресурсна

ЕКОНО́МІКА РЕСУ́РСНА – тип економіки, зорієнтований на переважний розвиток добувних галузей і первинного перероблення сировини, що забезпечує позитивне сальдо торговельного балансу за рахунок значної частки (понад 50 %) сировини в експорті національної економіки. Може забезпечити екон. зростання та добробут насел. лише за умови знач. запасів сировини, рац. використання природ. ресурсів, впровадження ефектив. інструментів держ. вилучення природно-ресурс. ренти та держ. упр. у сфері природокористування. Е. р. притаманна слаборозвинутим або економічно залежним країнам з низькими технол. потенціалом та рівнем кваліфікації труд. ресурсів. Це, як правило, екстенсив. тип господарювання (нерац. використання природно-ресурс. потенціалу), що лімітує довгострок. екон. зростання країни. Крім того, в умовах глобалізації економіки нееквівалент. обмін продукції високої доданої вартості на природну сировину, світ. ціни на яку постійно знижуються, є механізмом стягнення розвинутими країнами природно-ресурс. й технол. ренти з країн, що розвиваються. Таким чином, Е. р. є відображенням сучас. процесів неоколонізації.

Літ.: J. D. Sachs, А. М. Warner. Natural Resources Abundance and Economic Growth. Cambridge, 1995; L. C. Thurov. The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World. New York, 1996; Трегобчук В. Ресурсно-екологічна безпека – головна передумова національної безпеки // ЕУ. 1998. №12; Роль держави у довгостроковому економічному зростанні. К.; Х., 2003.

Л. Б. Шостак

Статтю оновлено: 2009