Економіки інформатизації та моделювання державний науково-дослідний інститут - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економіки інформатизації та моделювання державний науково-дослідний інститут

ЕКОНО́МІКИ ІНФОРМАТИЗА́ЦІЇ ТА МОДЕЛЮВА́ННЯ Державний науково-дослідний інститут – науково-дослідна установа, що досліджує проблеми застосування математичних методів та електронно-обчислювальної техніки в економічному плануванні. Підпорядк. Нац. агентству з питань інформатизації при Президентові України. Засн. 1963 у Києві як Обчислюв. центр Держплану УРСР; 1973–91 – Гол. н.-д. та інформ.-обчислюв. центр Держплану УРСР; 1991–94 – Гол. НДІ з проблем інформатики Мін-ва економіки України; 1994–95 – Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки Мін-ва економіки України; від 1995 – сучасна назва. Наук. дослідж.: аналіз, моделювання та прогноз макро- та мікроекон. чинників соц.-екон. розвитку; здійснення структур. перебудови та впровадження інституц. перетворень; впровадження методів програмно-цільового упр. в економіці; розрахунок матеріал. і грош. балансів; аналіз, оператив. контроль і прогноз розвитку окремих галузей економіки тощо. Розроблені моделі, методи, алгоритми та програмно-технол. засоби впроваджені у діяльність Мін-ва економіки України й ін. центр. органів виконав. влади. Створ. бл. 50 інформ. баз даних, що забезпечують моніторинг соц.-екон. розвитку України як на макрорівні (ВВП, ціни та інфляція, зайнятість і безробіття, зовн.-екон. діяльність, транспорт, АПК, співвідношення макроекон. показників з показниками держ. бюджету), так і на рівні окремих галузей і секторів економіки України та її регіонів. Серед науковців – А. Великий, Л. Галишев, Б. Кругликов, М. Матвєєв. Перший дир. – С. Авраменко, від 1995 – А. Великий.

І. І. Рєпін

Стаття оновлена: 2009