Економіки та прогнозування інститут НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економіки та прогнозування інститут НАНУ

ЕКОНО́МІКИ ТА ПРОГНОЗУВА́ННЯ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа, що розробляє стратегічні прогнози та програми соціально-економічного розвитку України. Засн. 1997 у Києві постановами КМ України та Президії НАНУ як Ін-т екон. прогнозування НАНУ. Від 2005 – сучасна назва. Нині у його структурі діють наук. відділи: екон. теорії; моделювання екон. розвитку; дослідж. розвитку та регулювання фінанс. ринків; фінанс. та бюджет. прогнозування; фінанс.-монетар. регулювання; моделювання та короткострок. прогнозування; екон. зростання, структур. змін та пром. політики; технол. прогнозування та інновац. політики; секторал. прогнозів та кон’юнктури ринків; упр. економікою; економіки і політики аграр. перетворень; форм і методів господарювання в АПК; моніторинг. дослідж. соц.-екон. трансформацій; соц.-екон. проблем праці; екон. історії. На постій. основі та за сумісн. працюють 208 н. с., зокрема 1 акад. і 3 чл.-кор. НАНУ, 50 д-рів та 109 канд. н. Серед відомих науковців – В. Геєць, В. Голиков, А. Гриценко, А. Даниленко, Б. Кваснюк, В. Сіденко. Сформувалися і розвиваються наук. школи: моделювання екон. розвитку (В. Геєць), теорії інституц. основ господарювання (В. Голиков), теорії екон. зростання (Б. Кваснюк), моделювання інновац. розвитку (В. Александрова), фінанс. прогнозування (С. Кораблін). Виходять «Вісник Інституту економіки та прогнозування», ж. «Економіка і прогнозування», «Економічна теорія», «Український соціум», зб. наук. праць «Історія народного господарства та економічної думки України». Ін-т співпрацює з н.-д. установами Австрії, Болгарії, Великої Британії, Польщі, РФ, Угорщини, Франції. Дир. – В. Геєць (від 1997).

В. К. Хаустов

Стаття оновлена: 2009