Економіко-правових досліджень інститут НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економіко-правових досліджень інститут НАНУ

ЕКОНО́МІКО-ПРАВОВИ́Х ДОСЛІ́ДЖЕНЬ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми правового забезпечення розвитку економіки на державному і регіональному рівнях. Засн. 1992 у Донецьку на базі відділ. екон.-правових проблем Ін-ту економіки пром-сті НАНУ із сучас. назвою. У його структурі діють відділи: екон.-правових проблем; проблем госп. права; екон.-правових проблем попередження екон. правопорушень; екон.-правових проблем містознавства; проблем територій зі спец. режимом господарювання; Луган. філія; лаб. екон.-правових проблем примор. міст (м. Бердянськ Запоріз. обл.). Ін-т проводить та координує фундаментал. екон.-правові дослідж., здійснює наук. експертизи та надає консультації у галузі правового регулювання госп. діяльності й упр. госп. об’єднаннями, міськими і регіон. системами, територ.-галуз. госп. комплексами. Сформовані та діють наук. школи госп. права, економіки міста, систем. розвитку територій; Координац. бюро АПрНУ з проблем госп. і комерц. права. В Ін-ті працюють 73 н. с., з них 19 д-рів і 30 канд. н. Серед відомих науковців – В. Мамутов, Г. Знаменський, В. Фінагін, О. Зельдіна, В. Василенко. За їх участі підготовлено проект Госп. кодексу України (прийнятий ВР України 2003), концепцію соц.-екон. розвитку Криму, концепцію і програми соц.-екон. розвитку шахтар. міст і с-щ та примор. міст. Виходить ж. «Економіка та право». Дир. – В. Мамутов (від 1992).

Н. О. Орлова

Статтю оновлено: 2009