Економіко-технологічний університет транспорту державний — Енциклопедія Сучасної України

Економіко-технологічний університет транспорту державний

ЕКОНО́МІКО-ТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ТРА́НСПОРТУ Державний – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для залізничного транспорту. Засн. 1924 як Київ. ін-т інж. шляхів сполучення, від 1933 – Київ. ін-т інж. транспорту, який 1934 увійшов до складу Харків. ін-ту інж. залізнич. транспорту і припинив існування як самост. установа. Відновив діяльність 1966 як Київ. філія Харків. ін-ту інж. транспорту, від 1995 – Київ. ін-т залізнич. транспорту Харків. академії залізнич. транспорту (1996 отримав статус самост. установи), від 2001 – Київ. ун-т економіки і технологій транспорту, від 2007 – сучасна назва. Нині у його структурі діють ф-ти: економіки і менеджменту, інфраструктури та рухомого складу залізнич. транспорту, упр. залізнич. транспортом; НДІ проблем розвитку транспорту. Заг. кількість студентів – 6 тис. осіб. Навч.-вихов. процес забезпечують 194 викл., зокрема 25 д-рів н., проф., 91 канд. н., доц. Серед відомих науковців – Е. Даниленко (буд-во, реконструкція та експлуатація залізнич. колії та колій. госп-ва), М. Кельріх (динаміка, міцність та експлуатація залізнич. рухомого складу), Л. Лобас (теор. та прикладна механіка, динаміка рейкових екіпажів, взаємодія рейки і колеса), Є. Сич (інновац.-інвестиц. розвиток та взаємодія різних видів транспорту), Ю. Цвєтов (систем. аналіз екон. і технол. процесів транспорту, розвиток транспорт. систем), О. Пилипчук (екологія і безпека життєдіяльності на транспорті, історія науки і техніки). Виходить ж. «Транспортні інновації». Соц. база: 6 навч., лаборатор. і допоміж. корпусів, 2 гуртожитки, спортмайданчик. Перший ректор (після відновлення статусу самост. установи) – О. Кутах, від 2008 в. о. ректора – В. Габа.

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
Н. М. Колесникова . Економіко-технологічний університет транспорту державний // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18761 (дата звернення: 05.03.2021).