Економіст - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економіст

«ЕКОНОМІ́СТ» – журнал. 1904–14 виходив у Львові щомісяця як орган Крайового ревізій. союзу (за даними С. Злупка, декілька номерів «Е.» надрук. 1896–98 у газет. форматі). Вміщував матеріали про розвиток кооп. руху, селян. госп-в, аграрну реформу, інформацію про діяльність екон. т-в, жін. торг.-пром. спілок, практичні поради щодо ведення госп-ва; після створення 1909 додатку «Самопоміч» висвітлював тільки теор. і практ. питання кооперації й екон. життя загалом. Серед дописувачів – М. Туган-Барановський, К. Левицький, В. Нагірний, К. Кульчицький, М. Гехтер, В. Доманицький, І. Петрушевич. Ред. – М. Коцюба (1904), К. Паньківський (1905–08), А. Жук (1909–14). Вид. припинено з поч. 1-ї світ. війни, поновлено 1997 у Києві. Виходить щомісяця, статті вміщує укр., рос. і англ. мовами. Наклад 1100 прим. Перша частина журналу присвяч. моніторингу подій та аналізу актуал. політ.-екон. проблем, друга – наук. публікаціям. Постійні рубрики: «Події», «Аналітика», «Наукові публікації». Гол. ред. – Ю. Коваленко (від 1997).

Літ.: Жук А. Українська господарсько-кооперативна преса // Госп.-кооп. часопис. 1931. Ч. 1/2; Лукасевич Л. Наша торговельно-економічна преса (на маргінесі місяця української преси) // Пром.-торг. вістник. 1933. Ч. 4; Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90; Українські часописи Львова (1848–1939): Істор.-бібліогр. дослідж.: У 3 т. Т. 2. Л., 2002.

ДА: Фонди ЛНБ, шифр Ж23763.

С. М. Голубка

Статтю оновлено: 2009