Економістів України спілка (СЕУ) | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Економістів України спілка (СЕУ)


Економістів України спілка (СЕУ)

ЕКОНОМІ́СТІВ УКРАЇ́НИ Спілка (СЕУ) – громадська організація. Засн. 1990 у Києві з ініціативи Г. Дзіся (її перший президент), для сприяння консолідації наук.-твор. потенціалу екон. і наук.-тех. громадськості України, вирішення проблем розвитку економіки та прискорення НТП і на цій основі – підвищення ефективності господарювання в умовах ринк. відносин, зростання матеріал. добробуту насел., а також задоволення та захисту соц., наук., екон. й ін. спіл. інтересів своїх чл. Осн. напрями діяльності: широке залучення вчених-економістів та ін. фахівців до впровадження ринк. відносин з метою підвищення добробуту насел. України; популяризація цивілізов. методів роботи на ринку; надання чл. Спілки методол., організац. допомоги при вирішенні питань, пов’язаних з їх профес. діяльністю; сприяння розвитку екон. науки, участь у впровадженні в практику господарювання передового вітчизн. і зарубіж. досвіду. Чл. СЕУ можуть бути громадяни України й іноз. громадяни, а також колективи підпр-в, установ, громад. орг-цій, які визнають її статутні вимоги та діють відповідно до них. Вищий орган Спілки – Всеукр. з’їзд економістів – приймає статут, обирає правління, ревізійну комісію, президента і віце-президентів. Нині регіон. відділ. СЕУ у всіх областях і Києві об’єднують понад 29 тис. чл., серед них – В. Геєць, Ю. Пахомов, М. Чумаченко, П. Саблук, В. Павлов. Президент – В. Оскольський (від 2003).

Статтю оновлено: 2009