Економічна теорія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Економічна теорія

«ЕКОНОМІ́ЧНА ТЕО́РІЯ» – міжвідомчий науково-теоретичний журнал. Засн. 2003 у Києві НАНУ, Мін-вом освіти і науки України, Ін-том екон. прогнозування (нині економіки та прогнозування) НАНУ, Київ. екон. ун-том. Виходить 4 рази на рік укр. і рос. мовами, наклад 500 прим. Темат. спрямованість: консолідація теор. екон. думки, висвітлення наук. дослідж. у галузі екон. теорії, сприяння роботі з наук.-метод. забезпечення підготовки фахівців із екон. теорії. Серед постій. рубрик – «Політекономія», «Макроекономіка», «Історія економічної думки». Гол. ред. – А. Гриценко (від 2003).

В. К. Хаустов

Стаття оновлена: 2009