Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

«ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНА ТА КЛІНІ́ЧНА ФІЗІОЛО́ГІЯ І БІОХІ́МІЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 1997 Львів. мед. ун-том і Всеукр. спеціаліз. вид-вом «Світ». Виходить 4 рази на рік. Наклад 1 тис. прим. Статті публікує укр., рос., англ. та нім. мовами. Географія розповсюдження – Україна, Польща, Нідерланди, Білорусь, Росія. Осн. тематика: експерим. фізіологія та біохімія, експерим. та клін. ендокринологія, клін. фізіологія й біохімія, проблеми сучас. укр. мед. термінології, етика лікаря і права людини, істор. аспекти мед. науки. Гол. ред. – М. Гжегоцький (від 2002).

Ю. С. Петришин

Стаття оновлена: 2009