Експериментальної патології, онкології і радіобіології інститут ім. Р. Кавецького НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Експериментальної патології, онкології і радіобіології інститут ім. Р. Кавецького НАНУ

ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНОЇ ПАТОЛО́ГІЇ, ОНКОЛО́ГІЇ І РАДІОБІОЛО́ГІЇ Інститут ім. Р. Кавецького НАНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми патології, онкології та радіобіології. Засн. 1960 як Укр. (від 1964 – Київ.) НДІ експерим. та клін. онкології, від 1971 – Ін-т проблем онкології АН УРСР, від 1978 – ім. Р. Кавецького, від 1992 – сучасна назва. У структурі Ін-ту – 11 наук. відділів (механізмів протипухлин. терапії, конструювання засобів біотерапії раку, регулятор. механізмів клітини, імуноцитохімії та онкогематології, біохімії пухлин. росту, експерим. клітин. систем, радіобіології та екології, фіз.-хім. механізмів сорбцій. детоксикації, мікрооточення пухлин. клітин, фармакокорекції онкогенезу, експлуатац.-тех.), дослідно-конструктор. вироб-во. Осн. напрями наук. дослідж.: молекулярні й клітинні механізми хім. та радіац. канцерогенезу; механізми протипухлин. резистентності та розроблення методів її підвищення; механізми дії і віддалені наслідки впливу на організм малих доз радіації; механізми сорбцій. детоксикації організму та створення нових специфіч. сорбентів і апаратури для гемосорбцій. В Ін-ті працюють 116 н. с., з яких – 1 акад. НАНУ, 26 д-рів і 68 канд. н. Серед відомих науковців – Г. Дядюша, Н. Туркевич, Г. Мельниченко, Б. Ручковський, К. Балицький, Д. Затула, К. Ганіна, Ю. Уманський, Є. Самунждан, З. Бутенко, В. Пінчук, Б. Рубенчик, В. Струк, Н. Бердинських. Видає ж. «Experimental onсology» (від 1979), «Онкология» (від 1999). Перший дир. – Р. Кавецький (1960–78), нині – В. Чехун (від 1996).

Літ.: Ніколайчук І. На передньому краї онкологічної науки: Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України – 45 років // Світ. 2005. № 25–26.

С. Д. Шербан

Стаття оновлена: 2009