Експериментальної радіології інститут - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Експериментальної радіології інститут

ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНОЇ РАДІОЛО́ГІЇ Інститут – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми радіології. Засн. 1986 в Києві у структурі Всесоюз. центру радіац. медицини АМН СРСР (нині Наук. центр радіац. медицини АМНУ). Структуру Ін-ту складають відділи радіобіології (об’єднує лаб. радіац. біохімії, радіац. нейрофізіології, гігієни харчування та безпеки їжі, клітин. радіобіології, токсикології та ендокринології) й мед. генетики (лаб. цитогенетики, мутагенезу та антимутагенезу, генет. моніторингу, мед.-генет. консультування, генетики раннього розвитку людини), а також клініка піддослід. тварин. Наук. дослідж.: механізми впливу іонізуючої радіації на організм, методи та шляхи профілактики й корекції радіаційно зумовлених порушень; особливості реакції геному людини на дію чинників довкілля, мутагенні властивості забруднювачів довкілля; генопротекторні й антимутагенні властивості хім. сполук рослин. походження, гідробіонтів та продуктів бджільництва; рання діагностика і профілактика генетично зумовлених патологій, зокрема визначення стану хромосом. апарату ооцитів у безплід. жінок, цитогенет. моніторинг населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС. Співроб. Ін-ту розробили вітамін. препарат «Яблопект», вітамін. комплекс «Бонавіт», бальзам «Мономах», полімінерал. засоби «Мінерал», «Бента» тощо; сформували банк зразків лейкоцитар. ДНК чл. родин з тяжкими спадк. захворюваннями; встановили розповсюдженість осн. мутацій, що призводять до розвитку муковісцидозу, гемофілії, фенілкетонурії, м’язової дистрофії Дюшена та ін.; обґрунтували діагност. систему для тестування радіозахис. засобів. Працюють 49 н. с., з них – 8 д-рів та 20 канд. н. Серед відомих науковців – Е. Михайловська, Є. Чеботарьов, П. Чаяло, І. Нікольський, М. Пилинська, В. Замостян, Л. Порохняк-Гановська, Г. Ларіонов. Перший дир. – М. Руднєв (1986–2002), нині – В. Талько (від 2002).

А. М. Яніна

Стаття оновлена: 2009