Експертно-криміналістичний науково-дослідний центр державний | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Експертно-криміналістичний науково-дослідний центр державний


Експертно-криміналістичний науково-дослідний центр державний

ЕКСПЕ́РТНО- КРИМІНАЛІСТИ́ЧНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ЦЕНТР Державний – науково-дослідна установа, що розробляє і впроваджує науково-практичні методи та засоби боротьби зі злочинністю. Підпорядк. МВС України. Засн. 1998 у Києві на базі Експертно-криміналіст. упр., Центру криміналіст. дослідж. і Вибухотех. служби МВС України (2000 приєднана також Експертна служба МВС України). До його структури входять н.-д. експертно-криміналіст. центри гол. упр. МВС України в АР Крим, Києві та Київ. обл., упр. МВС України в областях, Севастополі та на транспорті. Гол. завдання: виконання експертиз за кримінал. справами, що перебувають у провадженні органів дізнання та досудового слідства; виконання дослідж. за матеріалами, які надходять зі служб та підрозділів органів внутр. справ, що здійснюють оперативно-розшук. та контрольно-ревізійну діяльність; участь фахівців у оглядах місць учинення найбільш складних та особливо небезпеч. злочинів, зокрема із застосуванням чи погрозою застосування вибухових пристроїв або речовин; надання експерт. послуг ін. установам, відомствам, фіз. та юрид. особам згідно з положеннями ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» (1994); ведення заг.-держ. криміналіст. обліків органів внутр. справ; організац.-метод. кер-во діяльністю місц. експертно-криміналіст. центрів щодо запобігання, виявлення, розслідування та розкриття злочинів тощо. Нач. – І. Красюк (від 1998).

Статтю оновлено: 2009