Експортний контроль в Україні - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Експортний контроль в Україні

Е́КСПОРТНИЙ КОНТРО́ЛЬ В УКРАЇ́НІ – комплекс заходів із контролю за міжнародними переміщеннями товарів. Контроль над експортом, імпортом, реекспортом, тимчас. вивезенням або ввезенням, транзитом та ін., їх використанням юрид. чи фіз. особами, запроваджений 1992, здійснюють спеціально уповноважені органи виконав. влади з питань держ. експорт. контролю та ін. держ. органи для забезпечення захисту інтересів нац. безпеки й відповідно до міжнар. зобов’язань України. Об’єктом є товари, віднесені до атом. галузі й такі, що можуть бути використані для вироб-ва ядер., хім., бактеріол. (біол.) і токсин. зброї, ракет. техніки; технології та ін. товари військ. призначення і подвій. використання. Його мета – забезпечення захисту нац. інтересів України, дотримання нею міжнар. зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач і звич. видів озброєння, недопущення використання зазнач. товарів у терорист. та ін. протиправ. цілях. Правила і процедури Е. к. в У. передбачають взаємодію з міжнар. орг-ціями та іноз. державами в цій галузі для зміцнення – міжнар. безпеки і стабільності, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, дотримання заборон ООН на поставки окремих категорій товарів військ. призначення і подвій. використання. Україна – повноправ. чл. й учасник майже всіх міжнар. договорів і режимів нерозповсюдження, включаючи Конвенцію про заборону розроблення, вироб-ва та накопичення запасів бактеріол. (біол.) і токсин. зброї та їх знищення (1972), Конвенцію про заборону розроблення, вироб-ва, накопичення, застосування хім. зброї та її знищення (1993), Договір про нерозповсюдження ядер. зброї (1994), Договір про всеосяжну заборону ядер. випробувань (1996), Принципи здійснення передач звич. озброєнь, узгоджені 5-ма постій. чл. Ради Безпеки ООН і Форумом ОБСЄ зі співроб-ва у галузі безпеки, міжнар. режими експорт. контролю – Ком-том Цангера, Групою ядер. постачальників, Вассенаар. домовленостями та Режимом контролю за ракет. технологіями. Система органів Е. к. в У.: ВР (визначення законодав. основ), Президент (заг. кер-во), Рада нац. безпеки і оборони України (координація діяльності та здійснення контролю за діями органів виконав. влади, передусім через Міжвідомчу комісію з політики військ.-тех. співроб-ва та експорт. контролю), КМ (забезпечення здійснення держ. політики), спеціально уповноважений орган виконав. влади з питань контролю – Держ. служба експорт. контролю України, ін. центр. органи виконав. влади (Мін-ва оборони, внутр. справ, закордон. справ, пром. політики, СБУ, Держ. митна служба, Держ. ком-т України з питань охорони кордонів та ін.). До здійснення контролю можуть бути залучені представництва України за кордоном, юрид. особи, неуряд. орг-ції (серед них – Наук.-тех. центр експорту-імпорту спец. технологій, техніки і матеріалів). Систему Е. к. в У. органічно доповнює система внутр.-фірм. експорт. контролю – комплекс заходів організац., правового, інформ. та ін. характеру, які виконує суб’єкт здійснення міжнар. передач товарів з метою дотримання вимог законодавства у галузі експорт. контролю. Серед методів реалізації Е. к. в У. – ідентифікація (встановлення відповідності) згідно зі списками товарів, що підлягають контролю відповідно до рішення КМ України; надання спеціально уповноваженим органом (в окремих випадках – безпосередньо КМ чи Радою нац. безпеки і оборони України) дозволів (разових, ген., відкритих) на здійснення міжнар. передач товарів або проведення відповід. переговорів; проведення митного контролю та митного оформлення товарів відповідно до законодавства; застосування санкцій до суб’єктів зовн.-екон. діяльності, що порушують порядок здійснення таких передач. Контроль за кінц. використанням товарів передбачає обов’язкове надання спеціально уповноваженому органу повної та достовір. інформації про кінц. використання товарів – об’єктів Е. к. в У. і гарантій їх використання виключно у заявлених цілях. Проблеми Е. к. в У. досліджують у Наук.-тех. центрі експорту-імпорту спец. технологій, техніки і матеріалів, Укр. центрі дослідж. армії, конверсії та роззброєння, Укр. центрі екон. і політ. дослідж., Нац. ін-ті стратег. дослідж., Нац. ін-ті проблем міжнар. безпеки (усі – Київ) та ін.

Літ.: Експортний контроль за поставками озброєнь: вітчизняний і світовий досвід // Нац. безпека і оборона. 2001. № 6; Трансформація експортного контролю як складової міжнародної безпеки // Там само. 2003. № 5.

В. Р. Сіденко

Стаття оновлена: 2009