Експромт - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Експромт

ЕКСПРО́МТ (від лат. ехрromptus – який є під рукою, готовий) – інструментальна п’єса імпровізаційного характеру, що допускає вільне трактування жанру й форми. Як окремий муз. жанр виник у добу романтизму у зв’язку з особливим значенням, що його надавали імпровізаційності, безпосередності лірич. вислову. Серед перших Е. – фортепіанні твори Я. Воржишека (1822), Ф. Шуберта (1827). У творчості Ф. Шуберта Е. отримав поштовх до розвитку форми – поемної з рисами сонатності і, власне, мініатюри, своєрідної «пісні без слів». Подальший розвиток Е. спостерігається у творах Ф. Шопена. Тут переважає складна 3-частинна форма з яскраво вираженим контрастом між фігурацій. крайніми частинами й кантилен. серединою. Шопенів. модель набула особливої популярності серед композиторів-послідовників. В укр. музиці жанр Е. найвагоміше представлений у фортепіан. творчості (Й. Базел, В. Кирейко, К. Кукловський, М. Лисенко, С. Лукіянович-Туркевич, Г. Ляшенко, І. Мартон, Я. Степовий, В. Флис). Поодинокі зразки Е. трапляються в ін. жанрах – для камер. оркестру (М. Чембержі), для фортепіано з оркестром (В. Зюзін), для скрипки (В. Зюзін, О. Станко, О. Таганов), для альта (І. Карабиць), для бандури (С. Баштан), для домри (Л. Матвійчук).

Літ.: W. Kahl. Das lyrische Klavierstück Schuberts und seiner Vorgänger seit 1810 // Archiv für Musikwissenschaft. 1921. Jahrgаng 3, Heft 1–2; Його ж. Aus der Frühjahrszeit des lyrischen Klavierstücks // Zeitschrift für Musikwissenschaft. 1922. Jahrgang 89; Клин В. Українська радянська фортепіанна музика. К., 1980; Кашкадамова Н. Історія фортеп’янного мистецтва. XIX сторіччя. Т., 2006.

О. П. Кушнірук

Статтю оновлено: 2009