Жданов Олександр Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Жданов Олександр Андрійович

ЖДА́НОВ Олександр Андрійович (29. 08. 1939, Харків) – промисловець, фахівець у галузі механіки. Герой України (2004). Канд. тех. н. (2003). Орден «За заслуги» 3-го (1999) та 2-го (2002) ступ. Закін. Харків. політех. ін-т (1968). Від 1960 працює на Харків. маш.буд. з-ді «ФЕД»: 1986–87 – гол. інж., від 1987 – дир. Водночас від 2000 – зав. каф. авіац. агрегатобудування Нац. аерокосм. ун-ту «Харків. авіац. ін-т». Основні напрями наук. досліджень: металорізал. верстати та інструменти; оброблення поверхні деталей гідропалив. агрегатів.

Пр.: Обеспечение качества гидротопливных агрегатов летальных аппаратов за счет новых технологий // Технол. системы. 2002. № 5; Параметры МКЭ модели для термоимпульсной очистки поверхностей металлических деталей // Вест. Нац. тех. ун-та «Харьков. политех. ин-т». 2002. № 19 (співавт.); Термоимпульсная технология очистки поверхностей деталей агрегатов авиационных двигателей // Авіац.-косм. техніка і технологія. Х., 2003. Вип. 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
В. І. Дерлюк . Жданов Олександр Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18933 (дата звернення: 08.03.2021).