Жданович Яків Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Жданович Яків Миколайович


Жданович Яків Миколайович

ЖДАНО́ВИЧ Яків Миколайович (18(30). 03. 1886, с. Хрінівка Городнян. пов. Черніг. губ., нині Щорс. р-ну Черніг. обл. – 05. 04. 1953, Москва) – історик, архівіст. Походив зі старовин. козац.-старшин. (згодом дворян.) роду. Навч. у Полтав. кадет. корпусі, Київ. військ. уч-щі та С.-Петербур. археол. ін-ті. Захопився вивченням архівів під впливом І. Павловського. 1908 брав участь у впорядкуванні відділу рукописів та стародруків виставки старожитностей, проведеної у Чернігові з нагоди 14-го Всерос. археол. з’їзду. 1911–14 працював у архів. установах С.-Петербурга і Москви; влітку 1914 дослідив архіви повіт. установ у м. Городня (нині Черніг. обл.); 1917–18 очолював комісію зі збору архівів Пд.-Зх. і Румун. фронтів; 1920–21 опікувався охороною пам’яток старовини та мист-ва у Криму. Чл. Рос. військ.-істор. т-ва, Черніг. і Полтав. губерн. архів. комісій. 1921 переїхав до Чернігова, 1922 став першим головою Черніг. губерн. архів. упр. (за його безпосеред. участі припинено безконтрол. знищення документів, зареєстровано і взято під охорону 136 архівів у Чернігові та 1686 – у повітах губернії). Після реорганізації архів. закладів 1923 очолив Черніг. губерн. відділ Центр. архів. упр. при ВУЦВК. Один із фундаторів Черніг. губерн. істор. архіву (1923), сприяв орг-ції на його базі студент. істор.-архів. гуртка під кер-вом В. Дубровського. Від 1923 – старший архівіст-консультант Центр. архіву РСФРР (Москва). Перебував під постій. наглядом НКВС, 1931 за звинуваченням у антирад. настроях звільнений з роботи. 1936–41 – н. с. Ін-ту світ. літ-ри АН СРСР (Москва). Досліджував проблеми архівознавства, історію рев. і визв. руху на Чернігівщині.

Літ.: Жданович Н. Я. Воспоминания об отце // Сов. архивы. 1990. № 3; Коваленко О. Б., Курас Г. М., Ткаченко В. В. Жданович Яків Миколайович // Репресов. краєзнавство (20–30-і рр.). К., 1991; Архівне будівництво на Чернігівщині. 1921–1941: Добірка док. і мат. Чг., 2002; Я. М. Жданович // Архів. вісн.: Інформ. бюл. Держ. архіву Черніг. обл. 2006. № 1.

Статтю оновлено: 2009