Жеденов Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Жеденов Володимир Миколайович

ЖЕДЕ́НОВ Володимир Миколайович (02(15). 07. 1908, С.-Петербург – 24. 03. 1962) – фізіолог тварин. Д-р біол. н. (1944), проф. (1944). Закін. Новочеркас. вет. ін-т (РФ, 1930). Працював 1931–44 у Чкалов. с.-г. ін-ті (нині м. Оренбург, РФ), де очолював каф. анатомії с.-г. тварин; 1944–48 – зав. однойм. каф., декан ф-ту вет. медицини Одес. с.-г. ін-ту. 1947–56 – голова Наук. т-ва біологів Одеси, від 1956 – заст. голови Одес. відділ. Т-ва анатомів, гістологів і ембріологів та секції домаш. і пром. тварин Всесоюз. т-ва анатомів, гістологів і ембріологів. Разом зі співроб. лаб. еволюц. морфології домаш. тварин АН СРСР у 1960-і рр. вивчав анатомію внутр. органів у різних порід домаш. тварин, започаткувавши новий наук. напрям – конституц., або зоотех. анатомію.

Пр.: Конечные преобразования области венозного синуса сердца высших животных в процессе его развития // Докл. АН СССР. 1940. Т. 27, № 8; Анатомические особенности легких и сердца у ластоногих. 1. Гренландский тюлень // Тр. Одес. с.-х. ин-та. 1949. Т. 6, № 4(2) (співавт.); Анатомия кролика. Москва, 1957 (співавт.); Общая анатомия домашних животных. Москва, 1958; Сравнительная анатомия приматов (Включая человека). Москва, 1962; Анатомия домашних животных. Ч. 2. Сплахнология. Москва, 1965.

Літ.: Владимир Николаевич Жеденов: Некролог // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1962. № 10.

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
Є. Ф. Станішевський, В. А. Вергунов . Жеденов Володимир Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18969 (дата звернення: 08.03.2021).