Железняк Вадим Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Железняк Вадим Георгійович

ЖЕЛЕЗНЯ́К Вадим Георгійович (26. 05. 1947, м. Пушкін Ленінгр. обл.) – фахівець у галузі АСК і проектування об’єктів нафтогазової промисловості. Д-р тех. н. (1996), проф. (2005). Закін. Севастоп. приладобуд. ін-т за спеціальностями кораблебудування та судноремонт (1970) і автоматика та телемеханіка (1973). Працював у ЦКБ «Корал» (Севастополь, 1970–80); від 1980 – у Севастоп. тех. ун-ті: зав. каф. проектування й теорії корабля (1987–89), дир. департаменту кораблебудування (1992–96), зав. каф. кораблебудування й океанотехніки (1996–2001); від 2001 – дир. Севастоп. філії Європ. ун-ту. Наук. дослідження: техніка освоєння шельфу, проектування тех. систем, екон.-матем. моделювання склад. тех. систем.

Пр.: Предлагаемая технология строительства подводного перехода газопровода через Байдарацкую Губу // Строительство трубопроводов. 1991. № 9; Алгоритмы управления балластной системой полупогруженных буровых установок // Вест. Севастоп. тех. ун-та. 1997. № 7; Проблемы обеспечения безопасности при строительстве морских подводных трубопроводов // Сб. тр. Севастоп. ин-та ядер. энергетики и пром-сти. 1999. № 2; Методика оценки экономической эффективности морских многофункциональных систем // Системы контроля окружающей среды: Сб. науч. тр. Св., 2008.

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
В. І. Плаксін . Железняк Вадим Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18984 (дата звернення: 08.03.2021).