Желтоножко Анатолій Аркадійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Желтоножко Анатолій Аркадійович

ЖЕЛТОНО́ЖКО Анатолій Аркадійович (30. 06. 1942, с. Комань Новгород-Сівер. р-ну Черніг. обл.) – хімік. Канд. хім. (1974), д-р тех. (2001) н., проф. (2008). Держ. премія України у галузі н. і т. (1997). Закін. Томський ун-т (РФ; 1967). Працював 1967–71 у Томському політех. ін-ті; 1975–2009 з перервою – у НДІ хім. продуктів (м. Шостка Сум. обл.): 1975–81 – зав. лаб. фіз.-хім. досліджень, 1981–84 – зав. рецептурно-технол. лаб., 1985–88 – зав. відділу наук. дослідж. і координації н.-д. та конструктор. робіт, 1992–2001 – заст. дир. з н.-д. робіт, 2002–09 – 1-й заст. дир. з наук. роботи–гол. інж., зав. відділ. спецхімії. 1988–91 – нач. цеху збирання артилерій. пострілів Шосткин. з-ду «Зірка». Від 2004 за сумісн. – проф. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Розробив теор. основи формування фіз.-хім. характеристик спец. матеріалів, вирішив наук.-тех. проблему забезпечення їхньої стабільності.

Пр.: Исследование пористых твердых нитратов целлюлозы и разработка методов ее определения // МГП. 1997. № 4; Математическая модель распределения содержания растворителя в пороховых элементах с учетом пористости их и адсорбции полимерной матрицей // Вісн. охорони праці. 2000. № 3; Прогнозная оценка перераспределения содержания пластифицирующей добавки при хранении пороха // Тр. Ин-та геотех. механики НАНУ. 2000. № 22 (співавт.); Нові проміжні детонатори на основі нітрометану та аміачної селітри для ініціювання свердловинних зарядів // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Сер. Гірництво. 2008. Вип. 17 (співавт.).

Е. В. Глущенко

Стаття оновлена: 2009