Женюх Петер - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Женюх Петер

ЖЕ́НЮХ Петер (Žeňuch Peter; 08. 10. 1971, с. Михайлівці, Словаччина) – словацький мовознавець. Захистив 1998 доктор. дис. «Paraliturgická pieseň karpatskej oblasti v literárnych, historických a jazykových súvislostiach 17.–19. st.». Чл. Словац. ком-ту славістів (від 1997, від 2006 – голова). Закін. Ун-т ім. П. Шафарика у Пряшеві (1995). Від 2001 – у Слов’ян. ін-ті Словац. АН: від 2006 – дир.; водночас від 2002 – в Ун-ті ім. Т. Масарика у Брно (Чехія): від 2006 – кер. відділу палеославістики й старословац. мови; викл. Ун-ту Костянтина Філософа в Нітрі. Досліджує культурно-істор. і мовний розвиток пісен. творчості візант.-слов’ян. обряду в Сх. Словаччині та Карпат. регіоні, літ. й істор.-реліг. взаємини між слов’ян. Сх. і Зх., церк.-слов’ян. мову й істор.-культурні словац.-укр. зв’язки.

Пр.: Problematika Rusinov v Šafárikovom diele // Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Martin, 1996; До проблематики паралітургічної пісні східного обряду // Мат. Міжнар. славіст. конф. пам’яти проф. К. Трофимовича. Т. 2. Л., 1998; Medzi Východem a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a yazyk na východnom Slovensku. Bratislava, 2002; Cyrillic Manuscripts from Fast Slovakia. Slovak Greek Catholics: Defining Factors and Historical Milieu (Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí gréckokatolici, vzt’ahy a súvislosti). Roma; Bratislava; Košice, 2003; Кириллические рукописи церквей византийской тридиции в Словакии 15–19 вв. // Религиоз. мировоззрение в древнем и современ. об-вах. Краков, 2006; Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert. Köln; Weimer; Wien, 2006; Stručný katolícky teologický slovnýk. Trnava, 2006 (співавт.); Vydannie paraliturgických piesni 18. a 19. storočia z východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrainy // Historicky zbornik. 2006. Č. 1–2.

М. I. Мушинка, М. Я. Неврлий

Стаття оновлена: 2009