Жеребчевський Давид Ефроїмович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жеребчевський Давид Ефроїмович

ЖЕРЕБЧЕ́ВСЬКИЙ Давид Ефроїмович (24. 11. 1945, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Закін. Харків. ун-т (1969). Працював у Донец. фіз.-тех. ін-ті НАНУ (1969–98): від 1988 – зав. лаб. частот. властивостей металів; від 1998 – зав. технол. відділу Ін-ту фізики гірн. процесів НАНУ (Донецьк). Наук. дослідж.: теорія циклотрон. резонансу в металах при дзеркал. відображенні електронів від поверхні; теорія електрон. хвиль, ефекту зондгеймеру та розповсюдження доплеронів у металах при дифуз. розсіюванні електронів поверхнею.

Пр.: Спектр и возбуждение электромагнитных волн в висмуте в области дырочных циклотронных резонансов // ЖЭТФ. 1972. Т. 63, № 1; Циклотронный резонанс при зеркальном отражении электронов от поверхности металла // Там само. № 5; К теории доплеронов и разметочных эффектов в металлической пластине // ФНТ. 1976. Т. 2, № 7; Электромагнитное возбуждение звука в пластине комплексного металла // Там само. 1985. Т. 11, № 2 (усі – співавт.).

А. Д. Алексєєв

Стаття оновлена: 2009