Жерела до істориї України-Руси — Енциклопедія Сучасної України

Жерела до істориї України-Руси

«ЖЕРЕ́ЛА ДО ІСТО́РИЇ УКРАЇ́НИ-РУСИ́» – серійне багатотомне видання. Видавала Археогр. комісія НТШ у Львові 1895–1924. Друкували літописні, юрид., літ., статист. пам’ятки та докум. матеріали з історії Церкви, освіти й культури 16–18 ст. Ред. – М. Грушевський (т. 1–3), С. Томашівський (т. 4–6, 16), М. Кордуба (т. 12), В. Модзалевський (т. 22) та І. Крип’якевич (т. 8). Виходили нерегулярно. Із запланованих до видання томів видруковано частину (т. 1–8, 12, 16, 22). Складається з 5-ти осн. джерел. комплексів: 1) люстрацій (описів) 1564–66 Галиц., Перемишл. (т. 1–2), Сяноц. (т. 2), Холм., Белз. та Львів. (т. 3) земель та люстрацій 1570 (т. 7); 2) докум. матеріалів, літопис. пам’яток та розвідок з історії Галичини кін. 40 – поч. 70-х pp. 17 ст. (т. 4–6); 3) документів з історії укр. козаччини 1531–1631 (т. 8) та 1648–57 (т. 12); 4) донесень рим. нунціїв про Україну 1648–57 (т. 16); 5) щоденника (1735–40) ген. підскарбія Я. Марковича (т. 22). Остан. том завершує публікацію «Щоденника» в 4-х томах, яку розпочав О. Лазаревський (К., 1893–97, т. 1–3). Деякі томи мають подвійну порядк. нумерацію (заг. серійну та окремих джерел. комплексів). Більшість документів та матеріалів уперше введено до наук. обігу. Усі документи надруковано мовою оригіналів (лат., польс., італ., нім., рос.). Майже у всіх томах є ґрунт. вступні розвідки, імен. та геогр. покажчики, коментарі.

Літ.: Періодичні та серійні видання Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1885–1939): Анотов. покажч. Л., 1990; Жарких М. Бібліографія Старої України (1240–1800 pp.). К., 1995. Зошит 2.

О. В. Ясь

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
О. В. Ясь . Жерела до істориї України-Руси // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19072 (дата звернення: 12.05.2021)