Жернов Ігор Євгенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жернов Ігор Євгенович

ЖЕРНО́В Ігор Євгенович (09. 08. 1914, Київ – 20. 02. 1994, там само) – геолог, гідрогеолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1958), проф. (1959). Закін. Київ. гідромеліорат. ін-т (1938). Працював 1938–39 в Укр. ін-ті палива (Київ). 1939–41 – на військ. службі у Червоній армії, 1944–46 – на відбудові вугіл. пром-сті Донбасу. 1946–58 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР (Київ). 1959–62 – доц. (до 1958 викладав за сумісн.), від 1962 – проф., від 1963 – засн. і зав. лаб. меліорат. гідрогеології, водночас 1976–78 – зав. каф. гідрогеології та інж. геології Київ. ун-ту. Коло його наук. інтересів охоплювало широкий спектр питань гідрогеології родовищ корис. копалин, регіон. та меліорат. гідрогеології, динаміки підзем. вод. Брав участь у написанні колектив. монографії «Гидрогеология СССР. Т. 5. Украинская СССР» (Москва, 1971).

Пр.: Мелиоративная гидрогеология: Метод. пособ. К., 1972; Моделирование фильтрационных процессов. К., 1976 (співавт.); Динамика подземных вод. К., 1982; Термодинамические методы изучения водного режима зоны аэрации. Москва, 1987 (співавт.).

Літ.: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті. К., 1999.

Д. Є. Макаренко, В. М. Ткаченко

Стаття оновлена: 2009