Жечев Михайло Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Жечев Михайло Михайлович

ЖЕ́ЧЕВ Михайло Михайлович (28. 07. 1955, м. Макіївка Сталін., нині Донец. обл.) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (2000). Закін. Донец. політех. ін-т (1977). Від 1981 працює в Ін-ті тех. механіки НАНУ і НКАУ (Дніпропетровськ): від 2001 – пров. н. с. Наук. дослідження: динаміка, керування та стійкість мех. систем, зокрема під дією сил, що залежать від прискорення і похідних вищих порядків; сингулярні та сингулярно збурені мех. системи; визначення параметрів орбіт косміч. апаратів за результатами вимірювань.

Пр.: Сингулярно возмущенные механические системы. Дн., 1998; Асимптотическая устойчивость равновесия сингулярных механических систем // Автоматика и телемеханика. 2001. № 3; Possibility of jamming and wedging in the three-piece trucks of a moving freight car // Vehicle System Dynamics. 2007. № 45(1) (співавт.); Stabilization of singularly perturbed systems using acceleration-dependent forces // J. Multi-body Dynamics. 2008. № 222.

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
І. Ф. Коджеспірова . Жечев Михайло Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19083 (дата звернення: 25.02.2021).