Живая старина - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Живая старина

«ЖИВА́Я СТАРИНА́» – квартальник. Видавало 1890–1916 у С.-Петербурзі Етногр. відділення Імператор. Рос. геогр. т-ва під кер-вом В. Ламанського, О. Шахматова, С. Ольденбурґа. Друкували матеріали з етнографії, фольклору, діалектології народів Рос. імперії та ін. слов’ян. країн. Докладно розглядали побут. і матеріал. культуру (опис жител, одягу), друкували звіти й описи етногр. експедицій, програми збору етногр. відомостей. Значну увагу приділяли традиц.-побут. культурі укр. народу. Опубл. етногр. матеріали із Закарпаття, Волині, Поділля, казки з Галичини, пісні з Житомирщини, укр. пісні про панщину. При журналі створ. однойм. крит.-бібліогр. відділення. Серед авторів – О. Веселовський, О. Пипін, О. Соболевський, М. Сумцов, М. Коробка, Ю. Яворський, М. Халанський, В. Шухевич, Г. Ільїнський, О. Малинка, І. Абрамов. Вміщено дослідж. з укр. діалектології та нар. творчості, зокрема ст. «Етимологічні замітки» О. Потебні, «Малоруські оповідання і повір’я» І. Манжури, «Веснянки, петрівки і купальські пісні» В. Боцяновського, «Нарис українського словника руських говорів (Галицько-бойківський говір)» І. Свєнціцького. Подано рец. на праці з етнографії та фольклористики: на кн. «З історії прислів’я: Істор.-літ. замітки і матеріали» В. Перетца, «Сучасна малоруська етнографія» М. Сумцова, «Ритміка українських народних пісень» Ф. Колесси, «Етнографічні матеріали з Угорської Русі» В. Гнатюка. Огляди змісту «Ж. с.» за 1894 і 1896 вміщено у «Записках НТШ» (1895, т. 8; 1897, т. 20). Відновлено 1994 у Москві Держ. респ. центром рос. фольклору; наклад – 10,5 тис. (1994), 3 тис. прим. (2008). Публікують статті з фольклору, етнографії, традиц. нар. культури, матеріали фольклорно-етногр. експедицій, дослідж. з рос. та слов’ян. духов. культури. Рубрики: «Наука и современность», «Памятные даты», «Зримая легенда», «Язык и культура», «Поэзия заговоров и заклинаний», «Из истории отечественной науки», «Стихи духовные», «Обряды и обычаи», «Дней минувших анекдоты», «Из дневника собирателя», «Фольклор города», «Детская страничка», «Обзоры и рецензии», «Научная жизнь». Гол. ред. – М. Толстой (1994–96), С. Неклюдов (від 1996).

М. К. Дмитренко

Стаття оновлена: 2009