Живицький Олександр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Живицький Олександр Васильович

ЖИВИ́ЦЬКИЙ Олександр Васильович (02. 08. 1940, Харків – 20. 10. 2000, Одеса) – економіст. Д-р екон. н. (1995). Закін. Одес. гідрометеорол. ін-т (1963). Працював у Одес. т-ві охорони природи (1970–72); від 1972 – ст. н. с. Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАНУ (Одеса). Вивчав проблеми економіки курорт. госп-ва, природокористування та охорони довкілля.

Пр.: Методическое обоснование рационального использования природных рекреационных ресурсов // Охрана биосферы курорт. и рекреацион. зон: Сб. науч. тр. Москва, 1982; Проблемы и пути повышения социально-экономической эффективности рекреационного природопользования // Морехозяйствен. комплекс. Т. 1. К., 1991 (співавт.); Экономико-экологические проблемы развития природопользования в шельфе лиманов и озер Сиваша // Соц.-экон. проблемы свобод. предпринимательства. О., 1992 (співавт.); Направления взаимодействия рекреационного хозяйства и морехозяйственного комплекса // Эконология: истоки, проблемы и перспективы. О., 1995 (співавт.).

Статтю оновлено: 2009
Цитувати статтю
Н. І. Хумарова . Живицький Олександр Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19100 (дата звернення: 08.03.2021).