Жидков Володимир Андрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жидков Володимир Андрійович

ЖИДКО́В Володимир Андрійович (04. 08. 1931, Одеса – 31. 10. 1978, Київ) – фізик і біолог. Чоловік Мотрони, батько Олександра Жидкових. Д-р біол. н. (1976). Навч. у Харків. ун-ті (1948–49), закін. фіз. (1953) і біол. (1966) ф-ти Київ. ун-ту. Працював у Ін-ті фізики АН УРСР (Київ, 1952–53); Київ. ун-ті (1956–61); Ін-ті фізіології АН УРСР (1961–67): від 1964 – зав. відділу молекуляр. біофізики; Ін-ті фізіології рослин АН УРСР (1967–78; обидва – Київ): ст. н. с. Осн. напрям наук. дослідж. – вплив іонів металів (Zn, Mn, Mo) на структуру і фіз.-хім. властивості ДНК. Встановив, що іони молібдену зв’язуються з фосфат. групами ДНК, а іони цинку, крім того, з обома типами комплементар. пар (аденін–тимін та гуанін–цитозин). Розробляв також способи використання кібернет. методів у біології.

Пр.: Основы полупроводниковой электроники. К., 1961; Влияние марганца на особенности вторичной структуры ДНК растений // ФиБКР. 1970. № 2 (співавт.); Влияние цинка на физико-химические свойства ДНК проростков гороха // Там само. № 5 (співавт.); Справочник по биохимии. К., 1976 (співавт.); Взаимодействие металлов-микроэлементов с ДНК // Микроэлементы в обмене веществ растений. К., 1976.

К. С. Ткачук

Статтю оновлено: 2009