Жидліцький Вацлав - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Жидліцький Вацлав

ЖИДЛІ́ЦЬКИЙ Вацлав (Židlický Václav; 16. 04. 1931, с. Купичів, нині Турій. р-ну Волин. обл. – 18. 08. 2002, Прага) – чеський літературознавець, перекладач. Закін. Карлів ун-т (Прага, 1955), де й працював на каф. україністики та русистики. Здобув ступ. канд. філос. н. (1966) за дослідж. про сучасні укр. і білорус. рад. літ-ри (період 1955–65). Від 1976 – габіліт. проф. У 70–80-х рр. – позаштат. проф. україністики та білорусистики Ун-ту Брно (Чехія). Часто відвідував Україну й підтримував зв’язки з багатьма укр. письменниками, зокрема з шістдесятниками, твори яких і статті про котрих публікував чес. мовою. Досліджував історію укр. класич. літ-ри, творчість письменників «розстріляного відродження», т. зв. праз. літ. школи, українців Словаччини та чес.-укр. літ. зв’язки. Засн. Асоціації україністів Чехії (1991), віце-президент Міжнар. асоціації україністів (1991–96), учасник перших трьох її міжнар. конгресів (Київ, Львів, Харків). Співзасн. і чл. гол. ком-ту Асоціації україністів Білорусі (1992), організатор та актив. учасник присвяч. Україні культур. заходів у Чехії. Переклав чес. мовою низку романів О. Гончара, оповідань Остапа Вишні, Григора Тютюнника, Є. Гуцала, творів укр. письменників Словаччини. Автор передмов до книг перекладів з укр. літ-ри, статей про укр. та білорус. літ-ри у чес. і словац. довідниках та енциклопедіях. Нагородж. медаллю Франциска Скорини та званням почес. д-ра Білорус. ун-ту (Мінськ, 1982).

Пр.: Українська мова для 5 класу загальноосвітніх шкіл. Пряшів, 1955; 1958; Z dejín československo-ukrajinských vzťahov. Bratislava, 1957; Ukrajinská literatura. Stručný nástin dějin. Praha, 1958; Ma-lý slovník sovětských spisovatelů. Část II. Ukrajinští a běloruští autoři. Praha, 1959; 1964; Slovanské literatury v přehledu. Т. 1–2. Praha, 1962 (співавт.); Ukrajinská a běloruská literatura // Dejiny svetovej literatury. Т. 2. Bratislava, 1963; Ševčenko ukrajinský, náš a světový. Praha; Moskva, 1964; Současná sovětská literatúra, III: Ukrajinská a běloruská. Praha, 1966 (співавт.); Slovník spisovatelů národů SSSR. Praha, 1966 (співавт.); Slovník spisovatelů. Sovětsky svaz. Praha, 1977 (співавт.); Úvod do literatur národů Sovětského svazu. Praha, 1981; Українське оповідання в Празі // Всесвіт. 1987. № 10; Шевченкові парадокси // Там само. 1990. № 3.

Літ.: Моторний В. Наш празький друг // Всесвіт. 1982. № 3; Бинова Г. К 70-леттю основоположника ческай білорусистики Вацлава Жидлицкаго // Славянскія літературы у контексце суссветнай. Мінск, 2001; J. Fiala. In memoriam Václava Židlického // Zpravodaj sdružení Čechů z Volyně a její přátel. Praha, 2002. Č. 8; Мушинка М. З приводу смерті Вацлава Жідліцького // Дукля. 2002. Ч. 6; T. Chlaňová. In memoriam – Václav Židlický // České vědomí Ukrajiny. Budoucnost v tradici. Praha, 2005.

М. І. Мушинка

Стаття оновлена: 2009