Жирмунський Віктор Максимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Жирмунський Віктор Максимович


Жирмунський Віктор Максимович

ЖИРМУ́НСЬКИЙ Віктор Максимович (Жирмунский Виктор Максимович; 21. 07 (02. 08). 1891, С.-Петербург – 31. 01. 1971, там само) – російський літературознавець, фольклорист. Д-р філол. н. (1924), д-р літературознавства (1935, без захисту дис.), проф. (1935), акад. АН СРСР (1966), чл.-кор. Берлін. АН (1956). Засл. діяч н. Узб. РСР (1944). Чл. СП СРСР (1934). Закін. С.-Петербур. ун-т (1912), де й викладав 1919–49, 1956–64 (від 1924 – Ленінгр.), а також був н. с. Ін-тів літ-ри (1935–50) та мовознавства (1950–71) АН СРСР. Розробляв питання поетики, порівнял. літературознавства, історії зх.-європ. літ-р, філології. Досліджував етнографію, фольклор і діалекти у нім. поселеннях України та Закавказзя. У працях з фольклору розглядав осн. положення істор.-типол. теорії епосу, походження героїч. епосу, використовуючи, зокрема, й укр. матеріал (нар. пісні, думи та балади зі збірників П. Чубинського, В. Антоновича і М. Драгоманова, посилався на дослідж. А. Лободи, «Поему про білу сорочку» І. Франка).

Пр.: Узбецкий народный героический эпос. Москва, 1947 (співавт.); Народный героический эпос: Сравнит.-истор. очерки. Москва; Ленинград, 1962; Творчество Анны Ахматовой. Ленинград, 1973; Тюркский героический эпос: Избр. тр. Ленинград, 1973; Теория стиха. Ленинград, 1975; Теория литературы: Поэтика. Стилистика. Ленинград, 1977; Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Ленинград, 1979.

Літ.: Виктор Максимович Жирмунский. Москва, 1965; Гольберг М. Я. Жирмунський як літературознавець і фольклорист // ІФ. 1966. Вип. 7; Кравець Я. І. Пам’яті академіка В. М. Жирмунського // Там само. 1972. Вип. 27; Гольберг М. Уроки В. М. Жирмунського // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Іноз. мови. Вип. 9. Л., 2001; Академик Виктор Максимович Жирмунский: Биобиблиогр. очерк. С.-Петербург, 2001.

Статтю оновлено: 2009