Житловий кодекс України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Житловий кодекс України

ЖИТЛОВИ́Й КО́ДЕКС УКРАЇ́НИ – законодавчий акт, що регулює житлові та пов’язані з ними соціальні відносини. Прийнятий ВР УРСР 1983, набув чинності 1984. У 1990-х рр. до Ж. к. У. внесено низку змін з метою привести житл. відносини у відповідність із принципами ринк. економіки. Так, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про власність» (1991) в ньому закріплено право громадян залишати у приват. власності будинки й квартири у випадку поліпшення житл. умов, а також зміни щодо порядку визначення розміру квартир. плати та ін. У Ж. к. У. визначені осн. завдання житл. законодавства, види житл. фонду, житлового права та обов’язки громадян, зокрема їхнє право на приватизацію квартир (будинків) держ. житл. фонду або придбання їх у житл. кооперативах, на бірж. торгах, шляхом індивід. житл. буд-ва чи одержання у власність на ін. підставах; регламентована компетенція органів держ. упр. і громад. орг-цій щодо регулювання відносин, які виникають при використанні та забезпеченні збереження житл. фонду, порядку його держ. обліку; закріплене право власника житл. фонду на упр. ним. Кодекс визначив порядок надання жилих приміщень і користування ними в будинках держ. і громад. житл. фонду: порядок укладання та припинення договору найму жилого приміщення, права та обов’язки наймачів і чл. їхніх сімей у держ. і відомчому житл. фондах; підстави і порядок виселення з наданням та без надання жилих приміщень у держ. і відомчому житл. фондах; користування служб. приміщеннями; порядок надання та користування жилими приміщеннями у гуртожитках; забезпечення громадян жилими приміщеннями у будинках житл.-буд. (житл.) кооперативів і користування ними, а також порядок їхнього створення, прийняття у чл. кооперативів, права та обов’язки чл. кооперативів і чл. їхніх сімей, підстави виключення з чл. кооперативу та виселення чл. кооперативу і їхніх сімей; користування жилими приміщеннями у будинках приват. житл. фонду; права чл. сім’ї власників та наймачів жилих приміщень у приват. житл. фонді та ін. У Ж. к. У. закріплено обов’язки громадян та юрид. осіб щодо збереження житл. фонду, осн. правила його експлуатації та ремонту, встановлено різні види юрид. відповідальності за порушення норм житл. законодавства; визначено органи, які мають право вирішувати житл. спори; встановлено порядок регулювання відносин, що виникають при забезпеченні громадян жилими приміщеннями у випадку від’їзду за кордон, а також застосування міжнар. договорів у галузі житл. відносин. 2009 ВР України у першому читанні ухвалила проект нового Ж. к. У.

Літ.: Фурса С., Кармаза О., Фурса Є. Житловий кодекс Української РСР: Наук.-практ. коментар. К., 2008; Житловий кодекс України: Наук.-практ. коментар. Х., 2010.

І. М. Кучеренко

Стаття оновлена: 2009