Житлово-комунальне господарство України — Енциклопедія Сучасної України

Житлово-комунальне господарство України

«ЖИТЛО́ВО-КОМУНА́ЛЬНЕ ГОСПОДА́РСТВО УКРАЇ́НИ» – інформаційно-аналітичний журнал. Засн. у вересні 2007 у Києві Мін-вом з питань житл.-комунал. госп-ва України. Виходить у вид-ві «ТМА “Трістан”» 10 разів на рік укр. мовою (окремі статті друкує рос. мовою); наклад 3–5 тис. прим. Висвітлює держ. політику у цій галузі, інформує про реалізацію Заг.-держ. програми реформування та розвитку житл.-комунал. госп-ва, актуал. питання перетворень у житл. сфері (зокрема упр. й оновлення житл. фонду України) та підтримки нових підходів до упр. комунал. майном, інвестиц. проекти за участі міжнар. фінанс. структур, передовий досвід та інновац. рішення на підпр-вах галузі; подає метод. матеріали на допомогу керівникам усіх рівнів, інтерв’ю пров. фахівців та політиків, офіц. і фахові коментарі законодавчо-норматив. бази, консультації щодо змін в оподаткуванні, питаннях власності на комунал. майно тощо. Рубрики: «Новини», «Актуальне інтерв’ю», «Стратегія реформи», «Комунальна теплоенергетика», «Енергозбереження», «Водопостачання та водовідведення», «Житлове господарство», «Міський транспорт», «Столиця», «Благоустрій», «Юридичний практикум», «Нормативні документи», «Заходи». Гол. ред. – С. Алюшин (від 2007).

Л. М. Федорченко

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Л. М. Федорченко . Житлово-комунальне господарство України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19239 (дата звернення: 22.04.2021)