Житомирська обласна наукова медична бібліотека — Енциклопедія Сучасної України

Житомирська обласна наукова медична бібліотека

ЖИТО́МИРСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. у листопаді 1945 на основі дарунків мед. працівників обл. як самост. установа при обл. відділі охорони здоров’я, від 1966 – наукова. Структура б-ки: 4 відділи – комплектування і обробки, комп’ютер. технологій, обслуговування користувачів (підрозділи – абонемент, чит. зал, книгосховища депозитар. фонду), наук. мед. інформації та бібліографії з підрозділом організац.-метод. роботи. У мережі 45 б-к: обл., Житомир. ін-ту медсестринства, 3 – при мед. коледжах, 40 – при лікув.-профілакт. закладах. Заг. фонд б-ки понад 210 тис. прим. укр., рос. та іноз. мовами: наук. мед. літ-ра, книги, періодика (понад 11 тис. прим.), автореф. дис., атласи, інформ.-бібліогр. видання, книжк. продукція суміж. галузей (біологія, біофізика, біохімія, генетика, екологія, радіологія, фізіологія, психологія), довідк. вид. з різних галузей знань. Наявні комплекти період. видань від 1946, зокрема «Врачеб. дело», «Клін. хірургія», «Клин. медицина», «Акушерство и гинекология», «Педиатрия», «Хирургия», «Педіатрія, акушерство і гінекологія», «Шпитал. хірургія», «Терапевт. архив». Передплачують 270 період. видань. Довідк.-бібліогр. апарат: алфавіт., системат. та предмет. каталоги на папер. носіях (від 1946), електрон. каталог (9 баз даних, від 2002). Створ. фонд краєзнав. літ-ри і довідк. апарат з історії, становлення і розвитку закладів і установ охорони здоров’я обл.; картотеки – «Охорона здоров’я в Житомирській області» (19–21 ст.), «Наукові праці лікарів Житомирщини» (від 1946), «Медичні аспекти Чорнобильської трагедії». Б-ка видає краєзнавчі покажчики: «Охорона здоров’я Житомирської області» (3 вип.), «Наукові праці лікарів Житомирщини» (3 вип.), «Медичні аспекти Чорнобильської трагедії» (2 вип.), від 2003 – серію «Славні імена охорони здоров’я Житомирщини», щорічно – метод. рекомендації серії «На допомогу бібліотекарю». 1-й дир. – С. Щедріна (1945–60), від 2002 – А. Осика.

Т. Ю. Музичук

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Т. Ю. Музичук . Житомирська обласна наукова медична бібліотека // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19256 (дата звернення: 13.04.2021)