Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича


Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича

ЖИТО́МИРСЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. Олега Ольжича Засн. 1865 як публічна б-ка (серед засн. – І. Рудченко), при ній створ. музей (нині Житомирський обласний краєзнавчий музей). У квітні 1866 її відкрито для відвідувачів. Від 1937 – обласна. Під час 2-ї світ. війни б-ка зазнала руйнувань та пограбування, частину фонду зберегли В. Лех та К. Пословська. Від 1966 – наукова, від 1979 – у новому приміщенні. Від 2007 – ім. Олега Ольжича. Підпорядк. Житомир. обл. раді. Структура б-ки: 15 відділів, 2 сектори, абонемент, 6 чит. залів. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги – алфавіт., системат., назв худож. творів; картотеки – статей, рец., довідк.-бібліогр. фонду. Фонд б-ки понад 790 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц., польс. та ін. мовами; рідкіс. та цінних вид. – понад 11 тис. прим. Комплектується літ-рою з питань філософії, психології, військ. справи, правознавства, математики, педагогіки, худож. літ-ри. Серед цінних вид. – «Краткой россійской лѣтописецъ съ родословіемъ» (1760) та «Древняя россійская исторія отъ начала россійскаго народа до кончины великого князя Ярослава Перваго или до 1054 года» (1766) М. Ломоносова, «Руская лѣтопись по Никонову списку» (1767, ч. 1–3), «Описаніе земли Камчатки» С. Крашенинникова (1786, т. 1), «Стихотворенія» О. Пушкіна (1829), «Кобзарь» Т. Шевченка (1860), «Волынь. Историческія судьбы Юго-Западнаго края» П. Батюшкова (1888; усі – С.-Петербург), «Полное собраніе всѣхъ сочиненій въ стихахъ и прозѣ» О. Сумарокова (Москва, 1787, ч. 1–10), «Исторія Новой-Сѣчи или послѣдняго коша Запорожскаго» А. Скальковського (О., 1846, ч. 1–3), «Сказанія о населенныхъ мѣстностяхъ Кіевской губерніи…» Л. Похилевича (К., 1864); а також вид. з автографами видат. письменників, поетів, вчених; мініатюрні вид., журнали 19 – поч. 20 ст. У б-ці проводять літ. та муз. вечори, читац. та всеукр. наук.-краєзнавчі конф., експонують художні полотна. Випускають «Літопис Житомирщини» (1970–84, від 1985 – під назвою «Житомирщина в літературі та пресі»), «Календар знаменних і пам’ятних дат Житомирщини» (від 1971) та ін. Дир. – В. Трохименко (від 1985).

Літ.: Рудченко И. Десять лет Житомирской русской публичной библиотеке. Ж., 1876; Боцяновский В. Т. Публичная библиотека в Житомире // КС. 1891. № 8; Пивоваров В. А. Становлення і розвиток Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки на сторінках преси: Минуле і сучасне // Бібліотечна планета. 2001. № 3.

Статтю оновлено: 2009