Житомирський державний університет ім. І. Франка — Енциклопедія Сучасної України

Житомирський державний університет ім. І. Франка

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – вищий навчальний заклад. Засн. 1919 як Волин. пед. ін-т, 1920 – учител. ін-т, того ж року перейменований в ІНО, від 1926 – ім. І. Франка, від 1929 – ін-т соц. виховання, 1934 – Житомир. пед., від 1935 – учител. ін-т, 1938 отримав статус держ., від 1999 – пед. ун-т, від 2004 – сучасна назва. В Ун-ті функціонують 3 навч.-наук. ін-ти (філології і журналістики, іноз. філології, педагогіки), 6 ф-тів (фіз.-мат., істор., природн., соц.-психол., фіз. виховання і спорту, довузів. та післядиплом. підготовки), 7 н.-д. лаб. та 5 центрів. Навч.-вихов. процес забезпечують 37 каф., на яких працюють 592 викл., зокрема 59 д-рів, 256 канд. н., 8 акад. і чл.-кор. галуз. академій наук. Серед відомих науковців – М. Кудрицький, Д. Квеселевич, О. Швидак, А. Стадниченко, М. Никончук, С. Покутній, О. Чирков, В. Муляр, А. Герасимчук, О. Дубасенюк, В. Бурлака, В. Ярошовець. Навч. 8474 студенти, зокрема на денній формі 4796 осіб. Основні напрями наук. досліджень: радіоекол. моніторинг біоценозів Центр. Полісся; істор. пам’ять як репрезентативна форма дійсності, концепція толерантності як принцип інтеграції культурно-духов. досвіду в єдину систему цінностей; проблема європ. інтеграції й транскордон. співроб-ва; реконструкція прастану традиц. нар. духов. культури Серед. Полісся як частини заг.-слов’ян. мовно-культур. ландшафту; фінанс.-екон. проблеми розвитку країн із транзитив. економікою; сучасні пед. інноваційні технології навч. і виховання. Ун-т має 5 навч. корпусів, спорткомплекс, б-ку, агробіол. станцію, зоол. та мінерал. музеї, музей історії закладу, 5 гуртожитків. Видає зб. «Волинь–Житомирщина» (від 1997), «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (від 1998), ж. «Українська полоністика» (від 2004), «Історія. Філософія. Релігієзнавство» (від 2008), г. «Універсум» (від 2003). Перший ректор – П. Абрамович (1919–20), нині – П. Саух (від 2003).

Літ.: Ювілейна книга. Житомирський державний університет імені Івана Франка – 85 років: Істор. нарис. Ж., 2004.

П. Ф. Романюк

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
П. Ф. Романюк . Житомирський державний університет ім. І. Франка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19272 (дата звернення: 19.04.2021)