Житомирський Яків Ісакович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Житомирський Яків Ісакович

ЖИТО́МИРСЬКИЙ Яків Ісакович (02. 01. 1932, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1967), проф. (1969). Закін. Київ. ун-т (1954). Працював у Ташкент. (1954–55) і Коломен. (Моск. обл., 1955–56) пед. ін-тах; від 1960 – у Харків. автомоб.-дорож. ун-ті: 1967–94 – зав. каф. вищої математики. Від 1994 – на пенсії. Досліджує заг. теорію диференціал. рівнянь у частин. похідних. 1959 розробив заг. теорію ліній. рівнянь у частин. похідних зі змін. коефіцієнтами, а також поширив її на рівняння у частин. похідних з функціонально змін. аргументом.

Пр.: Об устойчивости классов корректности задачи Коши для корректного по И. Г. Петровскому уравнению // Докл. АН СССР. 1966. Т. 167, № 3 (співавт.); Точные классы единственности решения задачи Коши для уравнений второго порядка // Там само. 1966. Т. 171, № 1; Классы единственности решения задачи Коши для линейных уравнений с растущими коэффициентами // Изв. АН СССР. Сер. матем. 1967. Т. 31, № 4; Задача Коши для уравнений с нагрузками на поверхностях // УМЖ. 1987. Т. 39, № 4 (співавт.).

Ю. В. Кириченко

Стаття оновлена: 2009