Дуган Олексій Мартем’янович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дуган Олексій Мартем’янович

ДУГА́Н Олексій Мартем’янович (18. 05. 1951, м. Ханти-Мансійськ Тюмен. обл., РФ) – генетик. Д-р біол. н. (1999). Закін. Моск. ун-т (1978). Відтоді працював у НДІ заг. та комунал. гігієни АМН СРСР (Москва); ст. н. с. у Київ. мед. ін-ті (1986–87); в Укр. наук. гігієн. центрі (нині Ін-т гігієни та мед. екології АМНУ, Київ, від 1988): зав. лаб. біоіндикації мутагенів; від 1999 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: проф. НДІ «АПРОДОС», водночас від 2006 – декан ф-ту біотехнології і біотехніки. Здійснює екол.-генет. вивчення хім. забруднень повітр. та водних об’єктів, експерим. мутагенезу; обґрунтовує оцінку екол.-генет. ризику у зв’язку із забрудненням довкілля продуктами люд. діяльності.

Пр.: Products of water chloration as inductors of gene mutations // Cytology and Genetics. 1996. Vol. 30, № 5; Химические загрязнители атмосферного воздуха как потенциальные индукторы генных мутаций // Довкілля та здоров’я. 1998. № 2; Деякі аспекти мутагенного забруднення водних об’єктів // Там само. 2000. № 2 (співавт.); Екологія: Навч. посіб. К., 2004 (співавт.); Потенційна мутагенна дія інгредієнтів фарб для волосся в альтернативних тест-системах // Проблеми екол. та мед. генетики і клін. імунології: Зб. наук. пр. К.; Лг.; Х., 2006. Вип. 1(64).

Г. Д. Бердишев

Статтю оновлено: 2008