Дудик Петро Семенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дудик Петро Семенович

ДУ́ДИК Петро Семенович (10. 06. 1928, с. Косинь, нині Люблін. воєводства, Польща) – мовознавець. Д-р філол. н. (1974), проф. (1974). Закін. Рівнен. учител. ін-т (1947), Дніпроп. ун-т (1951). Працював у Полтав. пед. ін-ті (від 1954): від 1958 – зав. каф. укр. мови, від 1962 – проректор з навч. і наук. роботи, від 1968 – проректор з наук. роботи; від 1972 – у Вінн. пед. ін-ті: 1972–96 – зав. каф., від 1998 – проф. каф. укр. мови; 1996–98 – проф., зав. каф. стилістики Нац. пед. ун-ту (Київ). Досліджує проблеми граматики і стилістики сучас. укр. літ. мови; питання заг. мовної теорії; методики вивчення рідної мови в серед. і вищій школах. Співавтор шкільного підручника для 7–8 кл. «Українська мова», що витримав кільканадцять видань.

Пр.: Неповні речення в сучасній українській літературній мові // Дослідж. з синтаксису укр. мови. К., 1958; Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення. К., 1973; Вступ до мовознавства. К., 1973 (співавт.); Сучасна українська літературна мова: Зб. задач для лаборатор. занять. К., 1987 (співавт.); Українська мова. Ч. 1. Підруч. для пед. уч-щ. К., 1988; Словосполучення в українській літературній мові. К., 1998; Із синтаксису простого речення. В., 1999; Просте ускладнене речення: Навч. посіб. В., 2002; Стилістика української мови. К., 2005; Сучасна українська мова. Завдання і вправи. К., 2007 (співавт.).

Б. В. Хоменко

Стаття оновлена: 2008