Дулуман Євграф Каленикович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дулуман Євграф Каленикович


Дулуман Євграф Каленикович

ДУЛУМА́Н Євграф Каленикович (06. 01. 1928, с. Велике Бокове Любашів. р-ну, нині Одес. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1976), проф. (1982). Навч. в Одес. кредитно-екон. ін-ті (1953–56), закін. Моск. духовну академію (1951, канд. богослов’я), Київ. ун-т (1959). Працював ст. викл., пом. інспектора Саратов. духов. семінарії (РФ, 1951–52); методистом у планетарії, референтом т-ва «Знання» (Київ, 1959–62). Від 1964 – викл. наук. атеїзму Київ. пед. ін-ту; від 1969 – ст. н. с., зав. відділу Ін-ту філософії АН УРСР; від 1982 – проф. каф. філософії Нац. аграр. ун-ту (обидва – Київ); від 1998 – проф. каф. філософії Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т»; від 2000 – проф. каф. релігієзнавства Сх.-укр. ун-ту (Луганськ). Досліджував феномен релігії з марксист. методол. позицій, особливості світогляд. орієнтацій сучас. віруючого. Автор коментарів до перекладів реліг. книг.

Пр.: Проти релігійного догмату. К., 1963; Я іду до віруючих. К., 1966; Идея Бога: Исследовател. и полем. очерк. Москва, 1970; Современный верующий. Москва, 1970 (співавт.); Духовна культура і релігія. К., 1972 (співавт.); Релігія як соціально-історичний феномен. К., 1974; Релігієзнавство: Метод. посіб. для студентів. К., 1997 (співавт.); Релігієзнавство: Підруч. для студентів ВШ. К., 2000 (співавт.); Філософська пропедевтика: Навч. посіб. Лг., 2004 (співавт.).

Статтю оновлено: 2008