Думанський Юрій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Думанський Юрій Васильович


Думанський Юрій Васильович

ДУМА́НСЬКИЙ Юрій Васильович (01. 04. 1953, м. Прилуки Черніг. обл.) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1990), проф. (1993), чл.-кор. АМНУ (2007). Засл. діяч н. і т. України (2007). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2013). Закін. Донец. мед. ін-т (1977). Працював лікарем. Від 1982 – у Донец. мед. ун-ті: від 2000 – зав. каф. онкології, променевих методів діагностики і лікування ф-ту післядиплом. освіти, від 2002 – декан цього ф-ту, від 2005 – проректор з лікув. роботи, від 2010 – ректор. Вивчає проблеми комбінованого і комплекс. лікування злоякіс. пухлин осн. локалізацій.

Пр.: Формирование искусственного мочевого пузыря из прямой кишки. Д., 1995 (співавт.); Реконструкция пищеварительного тракта после гастрэктомии путем создания функционально активных анастомозов // Журн. АМНУ. 1997. Т. 3, № 2 (співавт.); Ректовагінальні нориці як ускладнення поєднаної променевої терапії у хворих на рак шийки та тіла матки // УРЖ. 1998. № 1; Возникновение осложнений при хирургическом лечении рака желудка у больных пожилого и старческого возраста // КХ. 2001. № 3 (співавт.).

Літ.: Донец. мед. ун-т.

Статтю оновлено: 2016