Дутка Роман Ярославович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дутка Роман Ярославович

ДУ́ТКА Роман Ярославович (23. 08. 1948, с. Баличі Мостис. р-ну Львів. обл.) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1991), проф. (1992). Закін. Львів. мед. ін-т (1972). Працював лікарем. Від 1982 – у Львів. мед. ун-ті: зав. каф. пропедевтики внутр. хвороб (від 1988), водночас – декан педіатр. ф-ту (1993–96), проректор з лікув. роботи (від 1998). Вивчає механізм хронізації патол. процесів у клініці внутр. хвороб, а також роль у ньому вищих вегетатив. центрів регуляції, імунол. та ензиматич. чинників.

Пр.: Патогенетические основы тон- зиллогенных поражений сердца. Мос- ква, 1979 (співавт.); Сердечно-сосу- дистые нарушения у больных хроническим тонзиллитом // ВД. 1989. № 12; Пропедевтика внутрішніх хвороб: Підруч. К., 1998; 2000 (співавт.); Роль герпевірусної інфекції у клінічному перебігу різних форм ішемічної хвороби серця // ПМед. 2004. Т. 10, № 2.

Літ.: Професори ЛНМУ.

О. О. Абрагамович

Стаття оновлена: 2008