Дух і літера - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дух і літера

«ДУХ І ЛІ́ТЕРА» – науково-видавниче об’єднання. Засн. 1992 у Києві при Центрі європ. гуманітар. досліджень Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Друкує кращі зразки світ. класики у галузях філософії, історії, правознавства, соціології, політології, літературознавства, мистецтвознавства; випускає однойм. міждисциплінар. часопис, а спільно з Ін-том юдаїки (Київ) – літ.-мист. часопис «Єгупець». Вид-во виступило піонером видання в Україні праць сучас. філософів Франції, зокрема П. Рікера, Е. Левінаса, С. Вейль, Ж. Ніви, П. Манана, Ж.-П. Віллема. З філософії історії видано праці М. Монтеня, Т. Гоббса, політ. трактати Ж.-Ж. Руссо й А. Токвілля, низку книг сучас. нім. історика Р. Козеллека; із соц. історії – Г. Арендт, Ф. Фьоре, Ф. Дворніка, Ф. Тьонніса, К. Мангайма; із сучас. етики – Ч. Тейлора, Е. Макінтайра; з сучас. теології – книги православ. філософа Х. Яннараса, митрополита Перґамського Йоана Зізіуласа, кардиналів Вальтера Каспера та Роже Ечегерая, православ. єпископа Калліста Уера, лондон. митрополита Антонія Блума; праці репрес. 1937 київ. протоієреїв Олександра та Олексія Глаголєвих, протоієреїв Михайла та Георгія Єдлінських; щоденники 1940-х рр. митрополита Андрея Шептицького, відкриті в архівах Києва істориком Ж. Ковбою. Серед виданих книг з юдаїки – «Поза межами розуміння. Богослови та філософи про Голокост» (2001), «Нариси з історії та культури євреїв України» (2005), спогади рабина Д. Кахане про Янів. табір і львів. ґетто; кн. «Украденная муза» М. Лоєва, «Ранний хасидизм: История, вероучение, контакты со славянским окружением» І. Турова (обидві – 2003), «Еврейские кинематографисты Украины» Ю. Морозова і Т. Дерев’янко, «Евреи Украины в 1943–1953 гг.: Очерки документированной истории» М. Міцеля (обидві – 2004). Один із найважливіших напрямів діяльності «Д. і л.» – видання книг сучас. представників укр. гуманітар. думки: М. Коцюбинської, М. Петровського, В. Скуратівського, В. Малахова, Р. Шпорлюка, Д. Яневського, М. Новикової, М. Мариновича та ін. Вийшли друком тексти з історії укр. дисидент. руху – «Роман-донос» Г. Снєгірьова (2000), «Бунт покоління» Б. Бердиховської та О. Гнатюк (2004), «Если не сейчас…» Й. Зісельса (2006). Сучасне мист-во представлено худож. альбомами Б. Єгіазаряна, П. Макова, А. Маневича, Я. Левича, Б. Лєкара, О. Рапай. Видано також твори худож. літ-ри, зокрема В. Стуса, І. Лісової, Е. Візеля, Я. Корчака. Дир. – К. Сігов (від 1992).

Л. К. Фінберґ

Стаття оновлена: 2008